Valkebo

Valkebo Häradsallmänning är belägen i Linköpings och Mjölby kommuner och omfattar totalt 1 694 ha varav 1 482 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning kan över 9 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter och andra hushållningsaspekter beslutades den långsiktiga avverkningsnivån till 7 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 21 mars 2023 kl. 10.00 på Sjögestad Motell. Efter stämman bjuds på lunch och kaffe.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 15 mars på e-post kontakt@haradsmarken.se eller tel. 013-31 46 25.

Punkter enligt reglementet.

Styrelsen & Förvaltningen