Valkebo

Valkebo Häradsallmänning är belägen i Linköpings och Mjölby kommuner och omfattar totalt 1 694 ha varav 1 482 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning kan över 9 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter och andra hushållningsaspekter beslutades den långsiktiga avverkningsnivån till 7 000 m3fub.

 

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 9 april 2024 kl. 10.00 på Sjögestad Motell. Efter stämman bjuds på lunch och kaffe.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 3 april på e-post kontakt@haradsmarken.se eller tel. 013-31 44 47.

Punkter enligt reglementet.

Styrelsen & Förvaltningen