Valkebo

Valkebo Häradsallmänning är belägen i Linköpings och Mjölby kommuner och omfattar totalt 1 693 ha varav 1 467 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning kan över 9 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter och andra hushållningsaspekter beslutades den långsiktiga avverkningsnivån till 7 000 m3fub.

Skogsexkursionen inställd!

På grund av coronapandemin har vi ställt in skogsexkursionen som var tänkt att hållas 2020-05-26.

Vår ambition och förhoppning är att hålla den i maj- juni 2021 istället. Vi hoppas på ett bra tillväxtår så att vi kan visa upp ännu högre douglasgranar och lärkar och att granbarkborren flygit iväg till dess!

Styrelsen & Förvaltningen