Utdelningarna för 2017 utbetalas den 19 juni 2018 för samtliga allmänningar, förutom Hammarkind och Kinda där utbetalningen sker den 19 oktober samma år.