Norra Vedbo

Norra Vedbo Häradsallmänning är belägen i Tranås kommun och omfattar totalt 2 556 ha varav 2 277 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsberäkning kan 12 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 11 000 m3fub

Årets stämma i pandemi-tider

Vår ambition är i dagsläget att genomföra den ordinarie allmänningsstämman.

Men med anledning av corona-pandemin vill vi medverka till att begränsa smittspridningen. Därför önskar vi att endast de förtroendevalda i allmänningarna kommer till stämman. Detta innebär att stämman bevistas av så få som möjligt, dvs. distriktsombuden, lekmannarevisor, styrelsen, förvaltare och skogvaktare. Vi hindrar ingen övrig delägare att komma men uppmanar ändå till att i möjligaste mån överväga att avstå från stämman. Använd eget omdöme.

Känner någon förtroendevald något tecken på att vara smittad ska man givetvis inte vara med utan stanna hemma. Tillhör man någon ”riskgrupp” bör man likaså stanna hemma. På stämman hälsar vi inte i hand, håller behörigt avstånd och är noga med handhygienen.

Med hopp om att vi ändå kan genomföra stämman och att ingen blir smittad.

Styrelsen och skogsförvaltaren

OBS! OBS!

Stämman är flyttad till Norraby Krog Golfrestaurangen  2020-03-26 kl 10.30. Alltså samma dag som tidigare meddelats men en halvtimma senare.

Anledningen är att få en luftigare lokal än Vännersten, dessutom har vi bytt ut lunchen mot en smörgås.

Norra Vedbo Häradsallmänning 2020

Ordinarie allmänningsstämma för delägarna äger rum

den 26 mars kl. 10.30 på Norraby krog Golfrestaurangen.

Kaffe serveras från kl. 09.30.

Årsredovisning kan fås efter hänvändelse per tel. 013-31 46 25.

Ärenden: Enligt reglemente.

Allmänningsstyrelsen