Norra Vedbo

Norra Vedbo Häradsallmänning är belägen i Tranås kommun och omfattar totalt 2 556 ha varav 2 277 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsberäkning kan 12 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 11 000 m3fub

 

Ordinarie stämma hålls onsdag den 2018-03-28 i samlingslokalen Vännersten på allmänningen  kl 10.00. Lunch serveras.