Norra Vedbo

Norra Vedbo Häradsallmänning är belägen i Tranås kommun och omfattar totalt 2 549 ha varav 2 272 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsberäkning kan 12 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 11 000 m3fub

 

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 13 mars 2024 kl.15.00 på Magasinet, Adelövs gård.

Kaffe serveras från 14.30. Efter stämman bjuds på middag.

Anmälan till Häradsmarken senast 8 mars till eva@haradsmarken.se eller 013-31 44 47

Punkter enligt reglementet.

Allmänningsstyrelsen & Förvaltningen