Norra Vedbo

Norra Vedbo Häradsallmänning är belägen i Tranås kommun och omfattar totalt 2 555 ha varav 2 272 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsberäkning kan 12 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 11 000 m3fub

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 25 mars 2021 kl.18.00. På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att hållas som videomöte. Punkter enligt reglementet samt försäljning av mark.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 17 mars på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

Allmänningsstyrelsen