Memming

Memmings Häradsallmänning omfattar 1 068 ha varav 881 ha produktiv skogsmark beläget strax söder om Norrköpings tätort. Enligt kontinuerligt reviderade avverkningsberäkningen och vald avverkningsstrategi kan 4 500 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn dessutom tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms en lämplig avverkningsnivå till 4 000 m3fub.
Antalet mantal i häradet är ca 110 vilka fördelas på 58 delägare. Allmänningen förvaltas av styrelsen och Häradsmarken AB i vilket Memmings Häradsallmänning är delägare.

Årets stämma i pandemi-tider

Vår ambition är i dagsläget att genomföra den ordinarie allmänningsstämman.

Men med anledning av corona-pandemin vill vi medverka till att begränsa smittspridningen. Därför önskar vi att endast de förtroendevalda i allmänningarna kommer till stämman. Detta innebär att stämman bevistas av så få som möjligt, dvs. distriktsombuden, lekmannarevisor, styrelsen, förvaltare. Vi hindrar ingen övrig delägare att komma men uppmanar ändå till att i möjligaste mån överväga att avstå från stämman. Använd eget omdöme.

Känner någon förtroendevald något tecken på att vara smittad ska man givetvis inte vara med utan stanna hemma. Tillhör man någon ”riskgrupp” bör man likaså stanna hemma. På stämman hälsar vi inte i hand, håller behörigt avstånd och är noga med handhygienen.

Med hopp om att vi ändå kan genomföra stämmorna och att ingen blir smittad.

Styrelsen och skogsförvaltaren

 

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 2 april 2020 kl. 10.00 på Löfstad slott.

Deltagarna bjuds på lunch efter stämman.