Lysing

Lysings Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 4 694 ha varav 4 316 ha är produktiv skogsmark. Enligt den av styrelsen och förvaltningen gjorda avverkningsberäkning och avverkningsstrategin kan 20 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas bedömda effekter har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles torsdagen den 7 mars 2024 kl. 18.00 i Stora Åby kyrkskola. Deltagarna bjuds på mat & kaffe. Anmälan till allmänningskontoret senast

den 28 februari på e-post kontakt@haradsmarken.se eller på

  tel: 013-31 44 47.

Punkter enligt reglementet.

 

Styrelsen & Förvaltningen