Lysing

Lysings Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 4 725 ha varav 4 343 ha är produktiv skogsmark. Enligt den av styrelsen och förvaltningen gjorda avverkningsberäkning och avverkningsstrategin kan 20 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas bedömda effekter har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub.

Ordinarie stämma hålls måndagen den 2018-03-26. Närmare tid och plats meddelas senare.