Lysing

Lysings Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 4 720 ha varav 4 348 ha är produktiv skogsmark. Enligt den av styrelsen och förvaltningen gjorda avverkningsberäkning och avverkningsstrategin kan 20 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas bedömda effekter har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 13 april 2020. På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att hållas som videomöte. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 6 april på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

Styrelsen & Förvaltningen