Lysing

Lysings Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 4 725 ha varav 4 343 ha är produktiv skogsmark. Enligt den av styrelsen och förvaltningen gjorda avverkningsberäkning och avverkningsstrategin kan 20 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas bedömda effekter har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub.

Årets stämma i pandemi-tider

Vår ambition är i dagsläget att genomföra den ordinarie allmänningsstämman.

Men med anledning av corona-pandemin vill vi medverka till att begränsa smittspridningen. Därför önskar vi att endast de förtroendevalda i allmänningarna kommer till stämman. Detta innebär att stämman bevistas av så få som möjligt, dvs. distriktsombuden, lekmannarevisor, styrelsen, förvaltare. Vi hindrar ingen övrig delägare att komma men uppmanar ändå till att i möjligaste mån överväga att avstå från stämman. Använd eget omdöme.

Känner någon förtroendevald något tecken på att vara smittad ska man givetvis inte vara med utan stanna hemma. Tillhör man någon ”riskgrupp” bör man likaså stanna hemma. På stämman hälsar vi inte i hand, håller behörigt avstånd och är noga med handhygienen. Vi kommer heller inte att servera någon mat eller kaffe.

Med hopp om att vi ändå kan genomföra stämmorna och att ingen blir smittad.

Styrelsen och skogsförvaltaren

 

 

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA 2020

hålles den 14 april i Boets bygdegård, Ödeshög.

19.00 börjar stämmoförhandlingarna.

Ingen mat kommer att serveras. Allt för att minimera smittrisken!