Lysing

Lysings Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 4 725 ha varav 4 343 ha är produktiv skogsmark. Enligt den av styrelsen och förvaltningen gjorda avverkningsberäkning och avverkningsstrategin kan 20 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas bedömda effekter har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 26 mars 2018 i Tollstagården, Ödeshög.

Kl. 18.00 serveras mat och kl. 19.00 börjar stämmo-förhandlingarna.