Lysing

Lysings Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 4 725 ha varav 4 343 ha är produktiv skogsmark. Enligt den av styrelsen och förvaltningen gjorda avverkningsberäkning och avverkningsstrategin kan 20 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas bedömda effekter har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub.

Skogsexkursionen inställd!

På grund av corona pandemin är skogsexkursionen inställd som var tänkt att hållas 2020-06-03.

Vår ambition är att istället hålla den 2021 vid ungefär samma tid. Vi hoppas på ett bra tillväxtår så att vi kan visa upp en vacker etablerad tallsådd, ännu högre träd och att barkborren har flugit iväg för gott!

Styrelsen & Förvaltningen