Vi har ett antal hela sjöar, bäckar och delområden i sjöar lediga för enskilt exklusivt fiske. Områdena upplåts på årsbasis med priser från 1 000 kr/år + moms och uppåt. Samtliga är naturvatten där det finns gädda, abborre, mört, sarv, braxen mm i varierande stammar. I vissa vatten finns också signalkräfta, dock oftast svaga populationer. Det är inte möjligt eller tillåtet att sätta in fisk, tex regnbåge.

Lysings häradsallmänning (Ödeshögs kommun): – Vässjön norra, Flugebosjön område 5, Loren område 1, Hallångsbäcken, 330 m mot Fjättmunn.

Göstrings Häradsallmänning (Boxholms kommun): – Lilla Vindsgölen, Stora Vindsgölen och  Svartgölen