Delägarna i Långhundra häradsallmänning har fått två stycken brev innehållande utdelningsbesked/kontrolluppgift , Skälet till de två breven är att det första innehöll ett fel medan det andra är korrekt,

Felet i det första brevet berodde på formfel i programmet vilket gjorde att raden ”insatt på kontonummer”  följs av texten ”under lägsta minimibelopp” istället för just kontonumret.

Jämför breven och behåll det korrekta!

Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Häradsmarken AB/ Eva Engström