Kinda

Kinda Häradsallmänning är belägen i Kinda kommun och omfattar totalt ha 2 416 ha varav 2 259 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsstrategi kan 8 000 m3fub avverkas årligen.

 

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 19 mars 2018 kl. 11.00 på Storgården, Rimforsa. Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 12 mars på tfn 013-31 46 25