Kinda

Kinda Häradsallmänning är belägen i Kinda kommun och omfattar totalt ha 2 416 ha varav 2 259 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsstrategi kan 8 000 m3fub avverkas årligen.

 

Kinda Häradsallmänning 2020

Ordinarie allmänningsstämma för delägarna

äger rum den 16 mars kl. 11.00 på

Storgården, Rimforsa. Anmäl ditt deltagande

till allmänningskontoret senast sen 9 mars på

tfn 013-31 46 25 eller kontakt@haradsmarken.se. Även

årsredovisning kan fås efter

hänvändelse på ovanstående telenr.eller mail.

Ärenden: Enl. reglementet samt försäljning av mark.

Allmänningsstyrelsen