Kinda

Kinda Häradsallmänning är belägen i Kinda kommun och omfattar totalt ha 2 416 ha varav 2 259 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsstrategi kan 8 000 m3fub avverkas årligen.

 

Ordinarie stämma hålls måndag 2018-03-19. Närmare tid och plats meddelas senare.

Distriktsombuden samlas måndag 2018-03-12 kl 19.00 på café Columbia, Kisa