Kinda

Kinda Häradsallmänning är belägen i Kinda kommun och omfattar totalt ha 2 416 ha varav 2 259 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsstrategi kan 8 000 m3fub avverkas årligen.

Skogsexkursionen inställd!

På grund av coronapandemin har vi ställt in skogsexkursionen som var tänkt att hållas 2020-06-15.

Vår ambition och förhoppning är att hålla den i maj- juni 2021 istället. Vi hoppas på ett bra tillväxtår så att vi kan visa upp ännu högre träd och att granbarkborren flygit iväg till dess!

Styrelsen & Förvaltningen

Kinda Häradsallmänning 2020

Ordinarie allmänningsstämma för delägarna

äger rum den 16 mars kl. 11.00 på

Storgården, Rimforsa. Anmäl ditt deltagande

till allmänningskontoret senast sen 9 mars på

tfn 013-31 46 25 eller kontakt@haradsmarken.se. Även

årsredovisning kan fås efter

hänvändelse på ovanstående telenr.eller mail.

Ärenden: Enl. reglementet samt försäljning av mark.

Allmänningsstyrelsen