Kinda

Kinda Häradsallmänning är belägen i Kinda kommun och omfattar totalt ha 2 413 ha varav 2 258 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsstrategi kan 8 000 m3fub avverkas årligen.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 16 mars 2021 kl.14.00.

På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att hållas som videomöte. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 9 mars på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

Allmänningsstyrelsen