Kinda

Kinda Häradsallmänning är belägen i Kinda kommun och omfattar totalt ha 2 416 ha varav 2 259 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsstrategi kan 8 000 m3fub avverkas årligen.

 

Kinda Häradsallmänning

Ordinarie allmänningsstämma 2019 för delägarna äger rum den 18 mars kl. 11.00

Storgården, Rimforsa. Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast sen 12 mars på

tfn 013-31 46 25 eller kontakt@haradsmarken.se.

Även årsredovisning kan fås efter hänvändelse på ovanstående telenr.eller mail.

Ärenden: Enl. reglementet.

Allmänningsstyrelsen