Kinda

Kinda Häradsallmänning är belägen i Kinda kommun och omfattar totalt ha 2 413 ha varav 2 258 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsstrategi kan 8 000 m3fub avverkas årligen.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 12 mars 2024 kl.11.00 på

Storgården, Rimforsa. Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 6 mars på e-post

kontakt@haradsmarken.se eller tfn 013-31 44 47.

Punkter enligt reglementet

Allmänningsstyrelsen