Vi som arbetar med allmänningarna, styrelser, förtroendevalda, anställda på Häradsmarken och våra entreprenörer – alla är vi stolta över allmänningarna, skogsbruket och det arbete som vi utför.

Häradsallmänningarna har en över 1000 årig historia och vi vill att det ska bli minst 1000 år till med ett klokt förvaltande av den värdefulla naturresurs som allmänningarna är.

Vi upplever dock att det med tiden blivit svårare att nå ut till delägarna med information om vad som händer på allmänningen, hur vi sköter skogen och vad vi tänker göra i framtiden. En liten annons i tidningen med kallelse till stämma eller skogsexkursion är det inte så många som lägger märke till idag.

Vi har därför beslutat att samla in delägarnas e-mail och mobiltelefonnummer i en databas för att på ett enklare sätt kunna skicka ut information och meddelanden.

Den delägare som önskar få informationen på ett enkelt sätt behöver därför göra följande:

  • Gå in via länken https://haradsmarken.ip1sms.com/ och fylla i ett formulär:
  • För- och efternamn
  • Din e-postadress
  • Ditt mobiltelefonnummer
  • Huvudfastighet (Den fastighet som har del i allmänningen, typ Häradsbo 1:1)
  • Välj vilken eller vilka allmänningar som information önskas från.
  • Fylla i ett lösenord som bifogades den sista årsberättelsen som skickades ut per post.

Vill man av någon anledning sedan stryka sig från registret, skicka då ett e-post till kontakt@haradsmarken.se

För några av er är det första gången ni får årsberättelsen men de flesta allmänningar har skickat den i många år. Detta är dock det sista året som den skickas ut som trycksak med post, vilket innebär att de delägare som väljer att inte anmäla sig enligt ovan, inte heller kommer att få någon form av utskick.  Givetvis kommer information läggas ut på vår hemsida www.haradsmarken.se , särskilt under fliken ”aktuellt”, men då tvingas man att själv gå in och kontrollera med jämna mellanrum.

Nu finns det säkert delägare som varken har dator eller mobiltelefon, så vi kommer även fortsättningsvis att kalla till stämmor med en liten annons ”i en för distriktet spridd tidning”, vilket också vårt reglemente stipulerar!

Väl mött i din allmänning!