Delägare som vill få information från allmänningen kan uppenbarligen gå in på hemsidan men även anmäla sig till vårt utskicksregister  för att också få SMS till sin telefon.

Det kan gälla inbjudan till skogsexkursioner, påminnelse om stämman och länk till årsredovisningen med mera.

Det har en tid varit svårt, eller för att inte säga omöjligt, att anmäla sig pga ett programfel – men det är nu fixat!

Så här gör man:

  • Gå in via länken https://haradsmarken.ip1sms.com/ och fylla i ett formulär:
  • För- och efternamn
  • Din e-postadress
  • Ditt mobiltelefonnummer
  • Huvudfastighet (Den fastighet som har del i allmänningen, typ Häradsbo 1:1)
  • Välj vilken eller vilka allmänningar som information önskas från.
  • Fylla i ett lösenord som bifogades den sista årsberättelsen som skickades ut per post. (EN stavelse på latin med små bokstäver)

Vill man av någon anledning sedan stryka sig från registret, skicka då ett e-post till kontakt@haradsmarken.se