Hanekind

Hanekinds Häradsallmänning omfattar 1 888 ha landareal varav 1661 ha är produktiv skogsmark i Linköpings- och Kinda kommuner. Enligt den uppdaterade avverkningsberäkningen och -strategin kan 10 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 9 000 m3fub.

Ordinarie stämma hålls onsdag  2018-03-21. Närmare tid och plats meddelas senare.