Hanekind

Hanekinds Häradsallmänning omfattar 1 888 ha landareal varav 1661 ha är produktiv skogsmark i Linköpings- och Kinda kommuner. Enligt den uppdaterade avverkningsberäkningen och -strategin kan 10 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 9 000 m3fub.

 

Årets stämma i pandemi-tider

Vår ambition är i dagsläget att genomföra den ordinarie allmänningsstämman.

Men med anledning av corona-pandemin vill vi medverka till att begränsa smittspridningen. Därför önskar vi att endast de förtroendevalda i allmänningarna kommer till stämman. Detta innebär att stämman bevistas av så få som möjligt, dvs. distriktsombuden, lekmannarevisor, styrelsen, förvaltare och skogvaktare. Vi hindrar ingen övrig delägare att komma men uppmanar ändå till att i möjligaste mån överväga att avstå från stämman. Använd eget omdöme.

Känner någon förtroendevald något tecken på att vara smittad ska man givetvis inte vara med utan stanna hemma. Tillhör man någon ”riskgrupp” bör man likaså stanna hemma. På stämman hälsar vi inte i hand, håller behörigt avstånd och är noga med handhygienen.

Med hopp om att vi ändå kan genomföra stämmorna och att ingen blir smittad.

Styrelsen och skogsförvaltaren

Hanekinds Häradsallmänning 2020

ordinarie allmänningsstämma med delägarna äger rum

den 24 mars kl. 10.00 på Sörgården, Skeda Udde. Efter stämman

bjuds deltagarna på lunch. Anmäl ditt deltagande till

allmänningskontoret senast 13 mars på tfn 013-31 46 25 eller

kontakt@haradsmarken.se

Ärende: Enl. reglementet.

Allmänningsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labradoren Bill vid Gårasjön