Hanekind

Hanekinds Häradsallmänning omfattar 1 928 ha landareal varav 1 705 ha är produktiv skogsmark i Linköpings- och Kinda kommuner. Enligt den uppdaterade avverkningsberäkningen och -strategin kan 10 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 9 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

 

Allmänningsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Labrador vid Gårasjön