Hanekind

Hanekinds Häradsallmänning omfattar 1 888 ha landareal varav 1661 ha är produktiv skogsmark i Linköpings- och Kinda kommuner. Enligt den uppdaterade avverkningsberäkningen och -strategin kan 10 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 9 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 21 mars 2018 på Sörgården, Skeda Udde

kl. 10.00 efter stämman bjuds deltagarna på lunch.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den

14 mars på tfn 013-31 46 25 eller kontakt@haradsmarken.se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labradoren Bill vid Gårasjön