Hanekind

Hanekinds Häradsallmänning omfattar 1 889 ha landareal varav 1666 ha är produktiv skogsmark i Linköpings- och Kinda kommuner. Enligt den uppdaterade avverkningsberäkningen och -strategin kan 10 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 9 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 23 mars 2021 kl.10.00.

På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att hållas som videomöte. Punkter enligt reglementet samt köp av mark.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 16 mars på

e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för

att kunna erhålla länk till videomötet.

Allmänningsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Labrador vid Gårasjön