Hanekind

Hanekinds Häradsallmänning omfattar 1 928 ha landareal varav 1 705 ha är produktiv skogsmark i Linköpings- och Kinda kommuner. Enligt den uppdaterade avverkningsberäkningen och -strategin kan 10 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 9 000 m3fub.

 

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 19 mars 2024 kl.10.00 på Holms Magasin, Sundsholm Skeda.

Punkter enligt reglementet. Deltagarna bjuds på lunch och kaffe.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 12 mars på

e-post kontakt@haradsmarken.se .

Allmänningsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Labrador vid Gårasjön