Hanekind

Hanekinds Häradsallmänning omfattar 1 888 ha landareal varav 1661 ha är produktiv skogsmark i Linköpings- och Kinda kommuner. Enligt den uppdaterade avverkningsberäkningen och -strategin kan 10 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 9 000 m3fub.

.

Hanekinds Häradsallmänning 2020

ordinarie allmänningsstämma med delägarna äger rum

den 24 mars kl. 10.00 på Sörgården, Skeda Udde. Efter stämman

bjuds deltagarna på lunch. Anmäl ditt deltagande till

allmänningskontoret senast 13 mars på tfn 013-31 46 25 eller

kontakt@haradsmarken.se

Ärende: Enl. reglementet.

Allmänningsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labradoren Bill vid Gårasjön