Gullberg

 

Gullbergs Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 2 044 ha landareal varav 1 791 ha är produktiv skogsmark. Avverkningsberäkningen, som utförs och årligen revideras med hjälp av programmet ”Heureka”, visar att en balanserad och långsiktig avverkningsnivå är 9 000 m3fub årligen. Efter att hänsyn tagits till bla. viltbetesskadornas effekter bedöms avverkningsnivån till 8 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

 

Allmänningsstyrelsen
 

Evert Bäckström