Gullberg

 

Gullbergs Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 2 062 ha landareal varav 1 806 ha är produktiv skogsmark. Avverkningsberäkningen, som utförs och årligen revideras med hjälp av programmet ”Heureka”, visar att en balanserad och långsiktig avverkningsnivå är 9 000 m3fub årligen. Efter att hänsyn tagits till bla. viltbetesskadornas effekter bedöms avverkningsnivån till 8 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 10 mars 2021 kl. 10.00. På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att hållas som videomöte.

Punkter enligt reglementet samt försäljning av fastighet och mark.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 3 mars på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

Allmänningsstyrelsen
 

Ewert Bäckström