Göstring

Göstrings Häradsallmänning har marker i Boxholms, Ödeshögs, Mjölby, Motala och Norrköpings kommuner. Allmänningen omfattar totalt 4 700 ha landareal varav 4 251 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning och långsiktig analys kan 19 000 m3fub avverkas årligen. På grund av viltbetesskadornas inverkan på tillväxten har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 30 mars 2021 kl. 10.00.

På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att hållas

som videomöte. Punkter enligt reglementet samt försäljning av fastighet och mark. Husen Sjökullen och Lunds Skräppe.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 23 mars på

e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för

att kunna erhålla länk till videomötet.

Styrelsen och skogsförvaltaren