Göstring

Göstrings Häradsallmänning har marker i Boxholms, Ödeshögs, Mjölby, Motala och Norrköpings kommuner. Allmänningen omfattar totalt 4 704 ha landareal varav 4 292 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning och långsiktig analys kan 19 000 m3fub avverkas årligen. På grund av viltbetesskadornas inverkan på tillväxten har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub

Delägarstämmor 2017

inom Göstrings Häradsallmänning

hålles för delägare inom följande distrikt:

Hogstad den 2/10 kl. 19.00 hos Jan Mjärdner, Axstad Södergård

Allhelgona den 25/9 kl. 19.00 hos Jan Hensing, Hageby Storgård

Järstad den 25/9 kl. 19.00 hos Mikael Ericsson, Järstad Norrgård

Bjälbo den 26/9 kl. 19.00 hos Sverker Petersson, Bjälbo Gård

Hov den 21/9 kl. 19.00 hos Jan Granath, Hovgården

Appuna den 25/9 kl. 19.00 hos Ulf Hansson, Valltorp Gård

Herrestad den 25/9 kl. 18.00 hos Gustaf Rosén, Herrestad Mellangård

Strå den 27/9 kl. 19.00 hos Claes Eke-Göransson, Åbylund

Ärende: Val av ordförande och distriktsombud

samt suppleanter för dessa för tiden 1/1 2018 –

31/12 2021

Ordföranden i resp. distrikt