Göstring

Göstrings Häradsallmänning har marker i Boxholms, Ödeshögs, Mjölby, Motala och Norrköpings kommuner. Allmänningen omfattar totalt 4 633 ha landareal varav 4 256 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning och långsiktig analys kan 19 000 m3fub avverkas årligen. På grund av viltbetesskadornas inverkan på tillväxten har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 28 mars 2023 kl. 10.00 på Mjölby Stadshotell.

Punkter enligt reglementet.

 

Styrelsen och skogsförvaltaren