Göstring

Göstrings Häradsallmänning har marker i Boxholms, Ödeshögs, Mjölby, Motala och Norrköpings kommuner. Allmänningen omfattar totalt 4 633 ha landareal varav 4 256 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning och långsiktig analys kan 19 000 m3fub avverkas årligen. På grund av viltbetesskadornas inverkan på tillväxten har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 20 mars 2024 kl. 10.00 på Mjölby Stadshotell.

Efter stämman bjuds deltagarna på lunch. Ingen anmälan.

Punkter enligt reglementet.

 

Styrelsen och skogsförvaltaren