I slutet av maj följde mer än 20 delägare i Gullbergs Häradsallmänning med på en kvällsexkursion på allmänningen. Vi tittade på den nya bergtäkten, diskuterade väg- och viltbetesfrågor och besiktigade även en lärkplantering. Exkursionen var givande, inte minst för förvaltningen som fick många upplysningar om historiska händelser och om speciella personer som verkat fordom på allmänningen. Givetvis avslutades träffen med korvgrillning, för säkerhets skull på en stekhäll för att inte riskera att bränna ner vår fina allmänning!