Delägarstämma inom Norra Vedbo Häradsallmänning

hålles för delägare inom följande distrikt:

Adelöv den 28/10 kl. 19.00 i Adelövs friskola

Askeryd den 23/10 kl. 19.00 hos Magnus Linderfalk, Redeby Östergård 1

Bredestad den 19/11 kl. 19.00 i Bredestads sockenstuga

Bälaryd den 14/11 kl. 18.30 i Täringstorp slaktboden

Haurida den 13/11 kl. 19.00 i Gamla skolan, Haurida

Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för denna för tiden 1/1 2020 –31/12 2023

Delägarstämma inom Bobergs Häradsallmänning

hålles för delägare inom följande distrikt:

Brunneby

Ekebyborna

Älvestad

Fornåsa

Flistad

De fem distrikten har delägarstämmor den 20 november

kl 19.00 i Fornåsa bygdegård

Ärende: Val av distriktsombud

samt suppleant för tiden 1/1 2020 – 31/12 2023.

Delägarstämma inom Göstrings Häradsallmänning

hålles för delägare inom följande distrikt:

Rinna

Väderstad

Högby

Örberga

De fyra distrikten har delägarstämmor den 12 november

kl. 18.30 i Väderstads Centralkonditori

Ärende: Val av distriktsombud

samt suppleant för tiden 1/1 2020 – 31/12 2023

Ordföranden i resp. distrikt