KALLELSE TILL DELÄGARSTÄMMA

För socknarna  Ödeshög, V. Tollstad, Rök, Kumla och Väderstad

hålls i Syllerstorp onsdagen 2023-11-15 kl 18.00. 

Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på allmänningsstämman företräda samtliga delägare från socknen som inte är närvarande på stämman.

Varje socken väljer fristående sitt ombud men av praktiska skäl har vi valt att genomföra valen på gemensam tid och plats för samtliga socknar.

Reglementet föreskriver att det krävs att minst 4 delägare från distriktet deltar vid delägarstämman (eller i det fall det endast finns ett fåtal delägare inom distriktet: att minst hälften av antalet mantal är representerade) för att den ska vara beslutsmässig.

Vi ber därför distriktsombudet att se till att det kommer minst 4 st delägare till stämman och det finns lämplig(a) kandidat(er) för distriktombudsposten samt suppleant till denna.

Efter att valen är klara kommer ordföranden  och skogsförvaltaren berätta om skogsbruket och aktuella frågor som berör allmänningen.

Allmänningen bjuder på fika!

Anmäl gärna ditt deltagande till ditt nuvarande distriktsombud :

Ödeshög                                 Magnus Thell                         070-615 13 83

V Tollstad                               Mattias Karlsson                    070-389 83 00 

Rök                                          Ove Bäck                                070-6441008

Kumla                                     Torbjörn Tunemar                   070-394 11 59  

Väderstad                                Joachim Berglert                  070-517 01 25

 

 Välkomna!