Delägarstämma för Mogata

hålls den 30/11 kl 18.00 hos Mattias Larsson Rävbrinken Gård.

Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år.

Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på allmänningsstämman företräda samtliga delägare från socknen som inte är närvarande på stämman.

Reglementet föreskriver att det krävs att minst 4 delägare från distriktet deltar vid delägarstämman (eller i det fall det endast finns ett fåtal delägare inom distriktet: att minst hälften av antalet mantal är representerade) för att den ska vara beslutsmässig.

Välkomna! Distriktsombudet