Bobergs Häradsallmänning

Delägarstämma för socknarna:

Fornåsa den 16/11 kl 18.00 hos Gustaf Eriksson Boberg Storgården 215, personalrummet vid äggpackeriet.

Älvestad den 23/11 kl 19.00 hos Daniel Tevell Borringe Säteri.

Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år.

Välkomna! Distriktsombuden