Boka redan nu in datumet för din allmännings stämma. För de allmänningar som ännu inte beslutat plats och tid på dagen anges detta inom parentes (tipset är att det blir samma upplägg som förra året).

Boberg                2020-03-10    Brunneby kl 18.00

Gullberg              2020-03-11    Vreta kluster kl 10.00

Hammarkind       2020-03-12   Ringarums värdshus kl 10.00

Kinda                   2020-03-16   Storgården, Rimforsa kl 11.00

Åkerbo                 2020-03-19   Törnevalla församlingshem kl 16.30

Hanekind              2020-03-24   Sörgården, Skeda udde kl 10.00

Norra Vedbo         2020-03-26   Vännersten kl 10.00

Göstring                2020-03-31   OBS! Mjölby stadshotell kl 10.00

Memming              2020-04-02  (Lövstad slott kl 10.00)

Lysing                    2020-04-14 (Troligen Boets bygdegård kl 18.00)

Dal                          2020-04-15  (Ombergs turisthotell 16.00)

Valkebo                   2020-04-16  (Ryttargårdskyrkan, Linköping 10.00)

Häradsmarken AB    2020-05-12  (Sjögestad motell 09.00)