Boka redan nu in datumet för din allmännings stämma. På grund av Covid 19 pandemin och lagstiftningen kring denna kommer samtliga stämmor hållas som videomöten Teams.

Anmäl till kontakt@haradsmarken.se vilken stämma det gäller, namn och e-mail. När det är registrerat skickas ett inbjudningsmail till mötet och mötet kommer upp i din Teams kalender. Om du inte har Teams appen, klicka på den bifogade länken innan mötet. Det går också att vara med per telefon genom att ange en kod som bifogas i mailet.

Boberg                2020-03-09    Videomöte kl 18.00

Gullberg              2020-03-10    Videomöte kl 10.00

Hammarkind       2020-03-11   Videomöte kl 10.00

Kinda                   2020-03-16   Videomöte kl 14.00

Åkerbo                 2020-03-18   Videomöte kl 16.30

Hanekind              2020-03-23   Videomöte kl 10.00

Norra Vedbo         2020-03-25   Vännersten kl 18.00

Göstring                2020-03-30   Videomöte kl 10.00

Memming              2020-03-24  Videomöte kl 10.00

Lysing                    2020-04-13 Videomöte kl ??

Dal                          2020-04-14  Videomöte kl ??

Valkebo                   2020-04-15  Videomöte kl ??

Häradsmarken AB    2020-05-11  Videomöte kl ??