Boka redan nu in datumet för din allmännings stämma. Plats och tid på dagen är ännu inte beslutat av styrelsen men ett tips är att det blir samma upplägg som förra året (anges därför inom parentes)

Boberg                2020-03-10     (Brunneby kl 18.00)

Gullberg              2020-03-11     (Vreta kluster 10.00)

Hammarkind       2020-03-12   (Ringarums värdshus 10.00)

Kinda                   2020-03-16    (Storgården, Rimforsa 11.00)

Åkerbo                 2020-03-19    (Törnevalla församlingshem 16.30)

Hanekind              2020-03-24    (Sörgården, Skeda udde 11.00)

Norra Vedbo         2020-03-26    (Vännersten 10.00)

Göstring                2020-03-31  (Skänninge stadshotell 10.00)

Memming              2020-04-02   (Lövstad slott 10.00)

Lysing                    2020-04-14  (Tollstagården 18.00)  Troligen Boets bygdegård

Dal                          2020-04-15  (Ombergs turisthotell 16.00)

Valkebo                   2020-04-16  (Ryttargårdskyrkan, Linköping 10.00)

Häradsmarken AB    2020-05-12  (Sjögestad motell 09.00)