Händelser

Åkerbo -skogsexkursion måndag 2024-06-03

Alla delägare i Åkerbo häradsallmänning inbjudes till kvällsexkursion på allmänningen måndagen den 2024-06-03. Vi samlas vid dammen, Lilla Fröstorp kl 17.00. Färd till intressanta punkter sker sedan i krokvagn för de som törs! I annat fall blir det med följebil. På...

Liten sommarstuga

En liten stuga, rum och kök, finns ledigt inför sommaren. Vi hyr ut på 1 år med förutsättningen att hyresgästen sköter allt underhåll och lite till. Stugan ligger inom cykelavstånd från Linköping (ca 9 km) och på tomten finns även en gäststuga, typ Friggebod, samt...

Sommartorp

På Gullbergs häradsallmänning finns en torpstuga hyresledig inför sommaren! Absolut enskilt läge med stor tomt, sommarvatten och el. Vi hyr ut årsvis för en rimlig peng då stugan kräver en del pyssel för att bli en absolut dröm. Jag törs inte lägga ut någon bild på...

Allmänningsstämmor 2024

Välkommen på din allmänningsstämma! Missa inte att vara med och påverka och informera dig om allmänningen. Oftast hinner vi dessutom med ett föredrag om någon aktuell skogsskötselfråga inklusive frågestund och diskussion! På flera stämmor bjuds det på mat och det är...

Delägarstämma Väderstad, Göstrings häradsallmänning

Delägarstämma för Väderstad, Göstrings häradsallmänning hålls den 26/11 kl 15.00 hos Håkan Ektander Stora Wahlby Gård. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har...

Delägarstämma Väderstad, Lysings häradsallm.

Delägarstämma för Väderstads socken hålls den 6/12 kl 18.00 hos Joachim Berglert  Haddestad Storgård. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att...