Boberg

 

”Mr Big” ,Bobergs forne konung. Slutade sina dagar hösten 2017 vid en ålder av 10 år. 

Bobergs Häradsallmänning är belägen i Motala kommun och omfattar totalt 2 206 ha landareal varav 2 064 ha är produktiv skogsmark. Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin kan 11 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 10 000 m3fub.

 

 

                                

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 9 mars 2021 kl. 18.00.

På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att hållas som videomöte. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 2 mars på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

Allmänningsstyrelsen