Boberg

 

”Mr Big” ,Bobergs forne konung. Slutade sina dagar hösten 2017 vid en ålder av 10 år. 

Bobergs Häradsallmänning är belägen i Motala kommun och omfattar totalt 2 212 ha landareal varav 2 060 ha är produktiv skogsmark. Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin kan 11 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 10 000 m3fub.

 

 

                                

 

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 14 mars 2018 på Brunneby, Borensberg.

Kl. 18.00 serveras mat och kl. 19.00 börjar stämmoförhandlingarna. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 5 mars på tfn 013-31 46 25 eller e-post kontakt@haradsmarken.se.