Boberg

 

”Mr Big” ,Bobergs forne konung. Slutade sina dagar hösten 2017 vid en ålder av 10 år. 

Bobergs Häradsallmänning är belägen i Motala kommun och omfattar totalt 2 212 ha landareal varav 2 060 ha är produktiv skogsmark. Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin kan 11 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 10 000 m3fub.

 

 

                                

Bobergs Häradsallmänning 2020

Ordinarie allmänningsstämma för delägarna äger rum

den 10 mars 2020, kl.18.00 serveras mat på Restaurang Bettina, Brunneby

och kl. 19.00 börjar stämmoförhandlingarna.

Föranmälan till Häradsmarken AB senast den 2 mars

på tfn 013-31 46 25 eller mail kontakt@haradsmarken.se

Ärenden: Enl. reglementet samt försäljning av hus och tomt.

Allmänningsstyrelsen