Boberg

 

”Mr Big” ,Bobergs forne konung. Slutade sina dagar hösten 2017 vid en ålder av 10 år. 

Bobergs Häradsallmänning är belägen i Motala kommun och omfattar totalt 2 204 ha landareal varav 2 063 ha är produktiv skogsmark. Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin kan 11 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 10 000 m3fub.

 

 

                                

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 5 mars 2024 kl.18.00 serveras middag på

Brunneby Musteri. Kl.19.00 stämmoförhandlingar. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 23 februari på e-post kontakt@haradsmarken.se

eller tfn 013-31 44 47