Aktuellt

Lediga fiskevatten

Vi har ett antal hela sjöar, bäckar och delområden i sjöar lediga för enskilt exklusivt fiske. Områdena upplåts på årsbasis med priser från 1 000 kr/år + moms och uppåt. Samtliga är naturvatten där det finns gädda, abborre, mört, sarv, braxen mm i varierande...

VBIN

VBIN Häradsmarken2016 betesinventering. 2016 östergörland Vi utför årligen en egen betesskadeinventering på allmänningarna som vi kallar för VBIN (ViltBetesINventering).  Inventeringen görs efter midsommar varje år eftersom vi då kan se det allt mer eskalerande...