Aktuellt

Nils Mörk är vår nye skogvaktare

Efter en rekryteringsprocess med många och synnerligen kompetenta sökande, kunde vi efter ett svårt urvalsarbete anställa Skogsmästare Nils Mörk, Tranås. Nils är 31 år gammal och arbetar för närvarande som skogsinspektor för Södra i Ydreområdet. Vi räknar med att Nils...

Anders Åneklint mot nya utmaningar

Skogvaktaren på  Boberg, Dal, Göstring, Lysing och Norra Vedbo, Anders Åneklint kommer att sluta hos oss i september till förmån för en tjänst som skogschef på Baroniet Adelswärd. Anders har gjort ett mycket gott arbete på allmänningarna och vi önskar honom all lycka...

VBIN 2017

VBIN Häradsmarken2017 12 häradsallmänningar i Östergötland och Småland samt två privata fastigheter har inventerats enligt VBIN (viltbetesinventering) för 5:e året i rad enligt samma metod. Häradsmarken AB  har satt upp tre mål för viltförvaltningen: Andelen färska...

Utdelningar för 2017

Utdelningarna för 2017 utbetalas den 19 juni 2018 för samtliga allmänningar, förutom Hammarkind och Kinda där utbetalningen sker den 19 oktober samma år.

Sörmlands-Östergötlands Skogsmannaförbund

Den 18 augusti är Häradsmarken AB värd för Sörmlands-Östergötlands skogsmannaförbunds årliga exkursion. Vi kommer att vara på Lysings- och Göstrings häradsallmänningar med temat "Tallskogsbruk i Hålaveden" och hälsar alla medlemmar i förbundet välkomna till de...

Exkursionen på Gullberg

I slutet av maj följde mer än 20 delägare i Gullbergs Häradsallmänning med på en kvällsexkursion på allmänningen. Vi tittade på den nya bergtäkten, diskuterade väg- och viltbetesfrågor och besiktigade även en lärkplantering. Exkursionen var givande, inte minst för...