Aktuellt

Delägarstämma Lysing

KALLELSE TILL DELÄGARSTÄMMA För socknarna  Ödeshög, V. Tollstad, Rök, Kumla och Väderstad hålls i Syllerstorp onsdagen 2023-11-15 kl 18.00.  Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på...

Delägarstämma Göstring

KALLELSE TILL DELÄGARSTÄMMA För socknarna  Ekeby, Åsbo, Blåvik/ Malexander, Rinna, Högby och Örberga  hålls i Mjölby Stadshotell måndagen 2023-11-13 kl 18.00.  Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt...

Delägarstämma Hammarkind

KALLELSE TILL DELÄGARSTÄMMA För socknarna Drothem, Mogata, S:t Anna och Skönberga hålls i Fröberga bygdegård måndagen 2023-11-06 kl 18.00.  Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på...

Delägarstämma Kinda

KALLELSE TILL DELÄGAR STÄMMA För socknarna Vårdnäs, Tjärstad, Kättilstad, Åtvid, Dalhem, Hägerstad och  Oppeby hålls i Rimforsa församlingshem torsdagen 2023-11-09 kl 18.30. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har...

Delägarstämmor Memming – Distriktsval

KALLELSE DELÄGARSTÄMMOR För socknarna  Kimstad och Kullerstad hålls i Kimstad församlingshem  onsdagen 2023-10-25 kl 18.00.  Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på allmänningsstämman företräda...

Skogsexkursion Bobergs häradsallmänning

Innan delägarstämman anordnas en skogsexkursion för delägare i Bobergs häradsallmänning. Det är alltså inte bara delägarna för de socknar som har val som är bjudna, utan samtliga delägare! Vi samlas utanför Fornåsa bygdegård Torsdagen den 2023-10-19 kl 14.00. Med egna...