Aktuellt

Delägarstämma Västra Tollstad, Lysings h:d:allm

Delägarstämma för Västra Tollstad  hålls den 6/12 kl 18.00 hos Mattias Karlsson, Tollstad Haningetorps Gård. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan...

Delägarstämma Hammarkind -Mogata

Delägarstämma för Mogata hålls den 30/11 kl 18.00 hos Mattias Larsson Rävbrinken Gård. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på...

Delägarstämma Boberg -Fornåsa och Älvestad

Bobergs Häradsallmänning Delägarstämma för socknarna: Fornåsa den 16/11 kl 18.00 hos Gustaf Eriksson Boberg Storgården 215, personalrummet vid äggpackeriet. Älvestad den 23/11 kl 19.00 hos Daniel Tevell Borringe Säteri. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för...

Delägarstämma Lysing

KALLELSE TILL DELÄGARSTÄMMA För socknarna  Ödeshög, V. Tollstad, Rök, Kumla och Väderstad hålls i Syllerstorp onsdagen 2023-11-15 kl 18.00.  Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på...

Delägarstämma Göstring

KALLELSE TILL DELÄGARSTÄMMA För socknarna  Ekeby, Åsbo, Blåvik/ Malexander, Rinna, Högby och Örberga  hålls i Mjölby Stadshotell måndagen 2023-11-13 kl 18.00.  Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt...

Delägarstämma Hammarkind

KALLELSE TILL DELÄGARSTÄMMA För socknarna Drothem, Mogata, S:t Anna och Skönberga hålls i Fröberga bygdegård måndagen 2023-11-06 kl 18.00.  Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på...