Aktuellt

Stämmor 2018

Under respektive allmänningsflik står det vilken dag 2018 års stämma,  hålls. Närmare tid och plats beslutas under styrelsens bokslutsmöte under våren. Som vanligt kommer också en annons ut i "en för orten spridd tidning", där delägarna kallas till stämma...

VBIN 2017

VBIN Häradsmarken2017 12 häradsallmänningar i Östergötland och Småland samt två privata fastigheter har inventerats enligt VBIN (viltbetesinventering) för 5:e året i rad enligt samma metod. Häradsmarken AB  har satt upp tre mål för viltförvaltningen: Andelen färska...

Utdelningar för 2017

Utdelningarna för 2017 utbetalas den 19 juni 2018 för samtliga allmänningar, förutom Hammarkind och Kinda där utbetalningen sker den 19 oktober samma år.

Sörmlands-Östergötlands Skogsmannaförbund

Den 18 augusti är Häradsmarken AB värd för Sörmlands-Östergötlands skogsmannaförbunds årliga exkursion. Vi kommer att vara på Lysings- och Göstrings häradsallmänningar med temat "Tallskogsbruk i Hålaveden" och hälsar alla medlemmar i förbundet välkomna till de...

Exkursionen på Gullberg

I slutet av maj följde mer än 20 delägare i Gullbergs Häradsallmänning med på en kvällsexkursion på allmänningen. Vi tittade på den nya bergtäkten, diskuterade väg- och viltbetesfrågor och besiktigade även en lärkplantering. Exkursionen var givande, inte minst för...

Lediga fiskevatten

Vi har ett antal hela sjöar, bäckar och delområden i sjöar lediga. Områdena upplåts på årsbasis med priser från 1 000 kr/år + moms. Samtliga är naturvatten där det finns gädda, abborre, mört, sarv, braxen mm i varierande stammar. I vissa vatten finns också...