Aktuellt

Allmänningsstämmor 2024

Välkommen på din allmänningsstämma! Missa inte att vara med och påverka och informera dig om allmänningen. Oftast hinner vi dessutom med ett föredrag om någon aktuell skogsskötselfråga inklusive frågestund och diskussion! På flera stämmor bjuds det på mat och det är...

Delägarstämma Väderstad, Göstrings häradsallmänning

Delägarstämma för Väderstad, Göstrings häradsallmänning hålls den 26/11 kl 15.00 hos Håkan Ektander Stora Wahlby Gård. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har...

Delägarstämma Väderstad, Lysings häradsallm.

Delägarstämma för Väderstads socken hålls den 6/12 kl 18.00 hos Joachim Berglert  Haddestad Storgård. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att...

Delägarstämma Västra Tollstad, Lysings h:d:allm

Delägarstämma för Västra Tollstad  hålls den 6/12 kl 18.00 hos Mattias Karlsson, Tollstad Haningetorps Gård. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan...

Delägarstämma Hammarkind -Mogata

Delägarstämma för Mogata hålls den 30/11 kl 18.00 hos Mattias Larsson Rävbrinken Gård. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för 4 år. Vid delägarstämman väljer varje socken ett ombud och en suppleant för fyra år. Ombudet har sedan fullmakt att på...

Delägarstämma Boberg -Fornåsa och Älvestad

Bobergs Häradsallmänning Delägarstämma för socknarna: Fornåsa den 16/11 kl 18.00 hos Gustaf Eriksson Boberg Storgården 215, personalrummet vid äggpackeriet. Älvestad den 23/11 kl 19.00 hos Daniel Tevell Borringe Säteri. Ärende: Val av distriktsombud samt suppleant för...