Åkerbo

Åkerbo Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 1 652 ha landareal varav 1 457 ha är produktiv skogsmark. Enligt nyligen reviderad avverkningsberäkning kan 8 000 m3fub avverkas årligen vilket innebär en försiktig neddragning av kubikmassan. Efter att även hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 7 500 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 18 mars 2021 kl.16.30. På grund av rådande pandemirestriktioner kommer stämman att hållas som videomöte. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 11 mars på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

Styrelsen och skogsförvaltaren

 

 

 

Bergtäkten vid Ryssbygget