Åkerbo

Åkerbo Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 1 662 ha landareal varav 1 471 ha är produktiv skogsmark. Enligt nyligen reviderad avverkningsberäkning kan 8 000 m3fub avverkas årligen vilket innebär en försiktig neddragning av kubikmassan. Efter att även hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 7 500 m3fub.

Årets stämma i pandemi-tider

Vår ambition är i dagsläget att genomföra den ordinarie allmänningsstämman.

Men med anledning av corona-pandemin vill vi medverka till att begränsa smittspridningen. Därför önskar vi att endast de förtroendevalda i allmänningarna kommer till stämman. Detta innebär att stämman bevistas av så få som möjligt, dvs. distriktsombuden, lekmannarevisor, styrelsen, förvaltare och skogvaktare. Vi hindrar ingen övrig delägare att komma men uppmanar ändå till att i möjligaste mån överväga att avstå från stämman. Använd eget omdöme.

Känner någon förtroendevald något tecken på att vara smittad ska man givetvis inte vara med utan stanna hemma. Tillhör man någon ”riskgrupp” bör man likaså stanna hemma. På stämman hälsar vi inte i hand, håller behörigt avstånd och är noga med handhygienen.

Med hopp om att vi ändå kan genomföra stämmorna och att ingen blir smittad.

Styrelsen och skogsförvaltaren

 

Åkerbo Häradsallmänning 2020

ordinarie allmänningsstämma för delägarna äger rum

den 19 mars kl. 16.30 i Törnevalla Församlingshem. Deltagande anmäls till allmänningskontoret

senast den 12 mars, 013-31 46 25 eller kontakt@haradsmarken.se

Årsberättelse kan fås efter hänvändelse på samma telnr.

Ärenden: Enl. reglementet.

Allmänningsstyrelsen

 

Bergtäkten vid Ryssbygget