Alla delägare i Åkerbo häradsallmänning inbjudes till kvällsexkursion på allmänningen måndagen den 2024-06-03.

Vi samlas vid dammen, Lilla Fröstorp kl 17.00. Färd till intressanta punkter sker sedan i krokvagn för de som törs! I annat fall blir det med följebil.

På programmet:

  • Roxenstranden – Blivande reservat?
  • Farsbo gård
  • Bergtäkten
  • Föryngringsfrågor
  • Finns det någon skog kvar efter barkborrens härjningar?
  • Älguthägn, viltbete
  • Avverkning

Vi är förmodligen tillbaka till dammen ca kl 20.00, där det sedan bjuds på mat och dryck tillagat på stekhällen. Tid för diskussion och samvaro!

Hem åker man då vi diskuterat klart alla frågor eller när myggen blir för jobbig!

Anmälan senast torsdag 30/5 om hur många som kommer till ordförande Göran Carlsson på SMS 070-3128265 eller goran@forradsateri.se

Välkomna!